Strona 11 z 11

Re: szkolenie kawaleryjskie

PostNapisane: 9 mar 2012, o 14:45
przez Adiutant
W uzupełnieniu wywód rtm. Stefana Eichlera ( 7puł.) na temat projektu:

".....Zastanówmy się co nam jeszcze daje system czwórkowy z punktu
widzenia na użyteczność koniowodów.
Np. ułan drugiego szeregu trzyma w lewej ręce: 4 wodze
własnego konia, 2 wodze konia z prawej, przez które przewleczone
są wodze drugiego konia z prawej strony. W lewej ręce trzyma
wodze trzeciego konia i ma prócz tego 4 lance.
Czy może być mowa o szybkiem podaniu koni w takich wa-
runkach?
Właściwie, mówiąc otwarcie, jest to bezwładna masa, zwłasz-
cza wobec krótkiego okresu szkolenia dzisiejszego kawalerzysty.
Trzeba być nadzwyczaj sprawnym, aby podołać temu, czego
się wymaga od koniowodów - mianowicie szybkości w podawaniu
koni.
Braki te możnaby w większym, lub w mnIejSzym stopniu
usunąć, zmieniając dotychczasową organizację plutonu, a zarzucając
przedewszystkiem system czwórkowy, który, prócz, wymienionych,
słabych stron - posiada i Inne,
I tak: Organizacja, jaką ma pluton, siedząc na koniu - musi
pozostać niezmienną z chwilą zejścia z konia do walki pIeszo.
D-ca sekcji konnej, spieszy wszy tę konną sekcję musi otrzy-
mać ze swoich ludzi-swoją pełną sekcję pieszą (6-ciu ludzi).
Dwie takie sekcje konne-stanowią półpluton. Spieszony pół-
pluton - daje drużynę. D-ca półplutonu jest d-cą drużyny i ma
w jej składzie ludzi swojego półplutonu, który spieszył do walki
pIeszo. .
Pluton wobec tego daje dwie drużyny, ze swoimi stałymi do-
wódcami.
D-ca plutonu jest d-cą dwu drużyn, czyli plutonu pieszego,
tak jak w szyku konnym jest d-cą dwu półplutonów, czyli plutonu
konnego.
Sekcję r. k. m. stanowi tylko jeden luzak, prowadzący konia
jucznego. *)
(TUTAJ RYSUNEK, którego załaczyć się nie udało)
Z załączonego rysunku widać, że jplutonowi konnemu, jeśli
można się tak wyrazić odpowiada pluton pIeszy.
Każdemu półplutonowi konnemu - odpowiada półpluton pIe-
szy, który dokładnie stanowi drużynę.
Każdy półpluton konny ma swojego stałego d-cę, który dowo-
dzi tym samym półplutonem pieszym, czyli drużyną.
Każdy półpluton konny składa się z dwu sekcyj, dowodzonych
przez stałych d-ców.
Te same konne sekcje, kiedy zejdą i Z koni, dają dwie sekcje:
a) sekcję strzelców (sekcję ruchu) , b) sekcję fizyljerów (sekcja ognia).
Dowódcami tych pieszych sekcyj są ci sami d-cy sekcyj konnych.
Z powyższego widać, że niema prz takiej organizacji żadnych
wątpliwości, niedomówień i dowolności.... "